Skip to content

De Moving Gallery

De Moving Gallery biedt kunstenaarstalent een podium, met veelvuldig aandacht voor jonge kunstenaars. Kunstenaars die via de Moving Gallery hun eerste successen behaalden zijn Maeve van Klaveren, Suzanna van Oers, Anne Schillings, Elma Čavčić en Elise van Staveren. De Bretonse Alexandra Duprez kreeg met de Moving Gallery ook in Nederland voet aan de grond. Ook Aletta Bos, Jaap Godrie en Max Kisman (als kunstenaar) hadden in de Moving Gallery hun eerste solo-expositie.

Daarnaast brengt de galerie graag exposities over kunst op papier. Jaarlijks brengen we Works on Paper maar ook exposities over illustraties (Vertekend Beeld) en over knippen en plakken (COLLAGE!) zijn voorbeelden van succesvolle exposities. De galerie doet mee aan (inter)nationale kunstbeurzen op dit gebied, zoals Art on Paper Amsterdam en Paper Postitions in Berlijn.

Het woord ‘moving’ staat ook voor ons programma: we willen werk tonen dat de bezoeker daadwerkelijk ‘raakt’. Exposities volgen elkaar in vlot tempo op en van de openingen wordt altijd iets bijzonders gemaakt.

De Moving Gallery dankt haar naam aan de – dreigende – noodzaak al te moeten verhuizen voor er goed en wel begonnen was. Tot nog toe is het er niet van gekomen: sterker nog sinds 2023 is ons mooie onderkomen in de Mgr van de Weteringstraat bestendigd en hebben we door een verbouwing de ruimte aanzienlijk verfraaid en verbeterd.

De galerie is lid van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en onderschrijft de Fair Practice Code van het Mondriaanfonds.

Deze code is als volgt:

  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

* Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen

Arnoud van Mosselveld 

Van meester in de rechten naar meester-schilder. Na een carrière bij de Kamer van Koophandel, maakt Arnoud in 2013 de verrassende ommezwaai naar het kunstenaarschap, iets wat éigenlijk altijd al moest.

Als beeldend kunstenaar legt hij accent op het menselijk gezicht, zowel in zijn portretten als in zijn vrij werk. Zijn bestuurlijke ervaring gebruikt hij nog, onder meer voor stichting Art Utrecht (platform voor alle beeldende kunstinstellingen in Utrecht) en stichting De Pastoe Fabriek (uitdragen van de waarden van Modernisme en Social Design) en .

Arnoud kreeg in 2018 tijdelijk een mooie ruimte ter beschikking naast zijn atelier in Utrecht. Samen met Marcel Lebon werd besloten die ruimte te gebruiken als galerie: de Moving Gallery was geboren.

Marcel Lebon

Al jong kocht Marcel Lebon zijn eerste kunstwerk en bezocht hij zoveel mogelijk exposities in zijn geboortestad Amsterdam. Zijn carrière in het internationale bedrijfsleven bracht hem naar talloze metropolen in de wereld waar hij in zijn spaarzame vrije tijd ook in de ‘kunst scene’ dook.

Terug in zijn geboortestad besloot hij het roer om te gooien en startte hij zijn studie Kunstgeschiedenis aan de UVA. Daarnaast is hij commissaris voor een aantal bedrijven en Green Peace en is hij net als Arnoud bestuurslid van de Stichting de Pastoe Fabriek. En dan is er de Moving Gallery. Een podium kunnen bieden voor echt talentvolle kunstenaars en gewoon heel goed werk tonen, dat is de reden waarom Marcel zo enthousiast is over dit project.

Back To Top